KAUKOKARTOITUS KAARNAKUORIAISTUHOJEN KARTOITUKSESSA

Varhaisen vaiheen kirjanpainajatuhoa on haastavaa havaita ilmasta käsin. Varhaisella vaiheella tarkoitetaan yksittäisen puun kohdalla sitä, kun kaarnakuoriaiset ovat läpäisseet puun puolustuksen ja alkavat lisääntyä kaarnan alla. Tästä tapahtumasta menee muutamia viikkoja, kun puu kuolee. Kuolleen puun säteilyominaisuudet muuttuvat. Näitä säteilyominaisuuksien muutoksia voidaan tarkastella ilmasta käsin erilaisilla kaukokartoitussensoreilla. Sensori voi olla droonin, lentokoneen tai satelliitin kyydissä. Kuvien resoluution ollessa tarkka, voidaan yksittäinen kuollut puu havaita ilmasta käsin.

Satelliittikuvauksen hyötyjä ovat laajojen alueiden kuvaaminen kerralla, toistettavuus sekä kustannustehokkuus. Tekoälyn avulla voidaan kerralla analysoida isoja alueita. Tekoäly havaitsee yksittäiset kuolleet kuuset jopa yli 95 % todennäköisyydellä. Jotta käytettävän menetelmän hyödyt olisivat parhaat, tarvitaan tietoa tuholaisen elinkierrosta, eli milloin ja miten se lisääntyy. Oikea-aikainen satelliittikuvatulkinta mahdollistaa tehokkaan torjunnan ennen kuin tuholainen lisääntyy ongelmaksi asti. Nopea reagointi ja ennaltaehkäisy ovat avainroolissa kirjanpainajatuhon laajenemisen torjunnassa. Alkukesästä tehty satelliittikuvaus antaa metsänomistajalle mahdollisuuden tarkastaa satelliittikuvien paljastamat kuolleiden yksittäisten kuusten lähialueet mahdollisten tuoreiden kirjanpainajaiskeymien varalta.

Kuolleita kuusia kuvattuna dronella ja saman alueen kuolleet kuuset satelliittikuvan väärävärimuunnoksessa paikannettuna tekoälyn avulla.

Kun heikentynyttä puustoa on tarjolla paljon, kirjanpainajan ei tarvitse etsiä lisääntymispuuta vaan se siirtyy mieluiten läheisiin heikentyneisiin kuusiin lisääntymään. Tämän takia jo kuolleiden puiden lähialueiden tarkkailu on avainroolissa kirjanpainatuhojen laajenemisen ehkäisyssä. Kesän jälkeen tehty toinen satelliittikuvaus kertoo miten mahdolliset tuhot ovat edenneet kesän aikana. Ihannetilanteessa kirjanapainajariskikuusikot kuvataan siis ennen ja jälkeen kirjanpainajan lisääntymisjakson. Näin metsänomistaja saa tietoonsa, kuinka tilanne on edennyt.

Scroll to top