KIRJANPAINAJA TUPLAA VOIMANSA

1500 asteen lämpösummaraja ylitetty

Syksy 2023 on ollut poikkeuksellisen lämmin monissa paikoissa, ja monille tämä on tarkoittanut aurinkoista lomaa ja terassikelejä. Mutta metsätalouden ja luonnonsuojelun näkökulmasta lämmin kesä on tuonut mukanaan vakavan uhan: kirjanpainaja on päässyt tuottamaan toisen sukupolven.

Normaalisti kirjanpainaja, pieni kuusia tappava kuoriainen, tuottaa vain yhden sukupolven vuodessa. Tämä johtuu siitä, että kirjanpainajan kehitys on riippuvainen lämpösummasta. Kirjanpainaja tarvitsee toisen sukupolven aikuistumiseen 1500 astevuorokautta ja Suomessa tämä lämpösummaraja harvoin ylittyy. Ilmastonmuutoksen myötä tämä raja on ylitetty yhä useammin ja tämä vuosi on yksi niistä viileästä heinäkuusta huolimatta. Poikkeukselliset syksyn sääolosuhteet ovat johtaneet siihen, että monilla alueilla 1500 asteen lämpösummaraja on jo ylittynyt ja lisää lämpöä ennustetaan koko Suomeen kuluvalle viikolle.

Lämpösumman kertyminen 18.9.2023 mennessä. Kuvan lähde: https://luonnonvaratieto.luke.fi/kartat?panel=metsatuhot

Mikä on lämpösumma?

Lämpösumma on meteorologinen käsite, joka kuvaa kumulatiivista lämpöenergiaa tietyn ajanjakson aikana, kun vuorokauden keskilämpötila ylittää 5 astetta. Se on erityisen tärkeä maataloudelle, metsätaloudelle ja monille hyönteislajeille, sillä se vaikuttaa kasvukauden pituuteen ja hyönteisten elinkiertoon.

Vaikutukset metsätalouteen ja luontoon

Kirjanpainajan toisen sukupolven muodostuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kuusien kuolleisuusriski on paljon suurempi, kun kirjanpainajakanta on vahva. Tästä voi aiheutua miljoonien eurojen vahingot metsätaloudelle. Toisaalta lahopuu, jonka vähäinen määrä on heikentänyt suomalaisten metsien monimuotoisuutta, lisääntyy nopeasti erityisesti kypsissä kuusikoissa.

Mitä voimme tehdä?

Metsänomistajien on tärkeää tarkkailla metsiään ja erityisesti kuivilla kasvupaikoilla kasvavia kuusikoita. Satelliittikartoituksen avulla pystytään tehokkaasti havaitsemaan kirjanpainajan aiheuttamia tuhoja ja seuraamaan puuston kuolleisuutta, jotta päätöksenteko olisi helppoa ja vaivatonta. Sekapuustoisuus ja hyvä vedensaatavuus vähentävät tuhoriskiä.

Lopuksi

Kesän 2023 poikkeukselliset sääolosuhteet ovat muistutus siitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin ympäristöömme – ja se voi tuoda mukanaan odottamattomia ja epämiellyttäviä yllätyksiä. On tärkeää, että sekä yksityishenkilöt että viranomaiset ovat tietoisia näistä riskeistä ja ryhtyvät toimenpiteisiin niiden ehkäisemiseksi.

Scroll to top