KUUSENTÄHTIKIRJAAJA

Kuusentähtikirjaaja (Pityogenes chalcographus L.) on noin kahden millimetrin mittainen tummanruskea kaarnakuoriainen, joka on yleisin kaarnakuoriaislajimme ja esiintyy koko maassa. Kuusentähtikirjaaja esiintyy usein samoissa puissa kirjanpainajan kanssa. Toisin kuin kirjanpainaja, kuusentähtikirjaaja voi käyttää lisääntymiseen kuusen lisäksi myös muita puulajeja kuten mäntyjä (Pinus), pihtoja (Abies) tai lehtikuusia (Larix). Kirjanpainajan heikentämät puut voivat lisätä kuusentähtikirjaajan lisääntymismahdollisuuksia. Kuusentähtikirjaajan jälkeläistuotanto onkin suurempaa silloin, kun kirjanpainajan iskeymiä on riittävästi, jotta ne voivat ohittaa puun puolustuksen kuitenkaan aiheuttamatta erityistä kilpailua.

Kuusentähtikirjaaja käyttää isäntäpuinaan 25–45-vuotiaita kuusia, mutta voi lisääntyä myös hakkuutähteissä, taimissa sekä järeämpien pystypuiden latvoissa. Talvehdittuaan ensin toukkana, kotelossa tai aikuisena kuusentähtikirjaaja lisääntyy kuusen ohuen kaarnan alla. Hienojakoinen ruskea puru rungolla ja puun tyvellä ovat merkkejä kuusentähtikirjaajan iskeytymisestä puuhun. Parittelukammiosta lähtee 4–8 emokäytävää, jotka kääntyvät puun leveyden suuntaisesti. Kuusentähtikirjaajan syömäkuvio muistuttaa tähteä. Emokäytävät, ja myöhemmin toukkakäytävät, heikentävät puun nestevirtauksia, mikä johtaa puun latvuksen kuivumiseen. Myöhemmin myös latvuksen alaosa kuivuu. Kaarna irtoaa helposti ja syömäkuviot uurtuvat myös puuaineen pintaan.

Parveiluaika on toukokuun lopusta heinäkuun loppuun. Parveilua on havaittu vielä +35 celsiusasteen lämpötilassa ja pakkasenkestävyyden on todettu olevan kirjanpainajaa korkeampi. Nuorten kuusikoiden harvennusta tulee välttää kuusentähtikirjaajan parveiluaikana, koska harvennushakkuu heikentää tilapäisesti kasvatettavaksi tarkoitettujen puiden vastustuskykyä.

Kuusentähtikirjaajan syömäkuvio muistuttaa tähteä.


Referenssit

Hedgren, P. O. 2004. The bark beetle Pityogenes chalcographus (L.) (Scolytidae) in living trees: reproductive success, tree mortality and interaction with Ips typographus. Journal of Applied Entomology, 128(3), 161–166.

Kuusentähtikirjaaja, Metsäinfo, Luonnonvarakeskus. Viitattu 15.8.2024. https://metsainfo.luke.fi/fi/cms/opas/tuhonaiheuttajaluettelo/kuusentahtikirjaaja. (In Finnish).

Schebeck, M., Schopf, A., Ragland, G., Stauffer, C., & Biedermann, P. 2023. Evolutionary ecology of the bark beetles Ips typographus and Pityogenes chalcographus. Bulletin of Entomological Research, 113(1), 1–10.

Terhonen,E. ym. 2023. Metsätuhot vuonna 2022. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus, Luonnonvarakeskus. Viitattu 15.8.2023. (In Finnish).

Uotila, A., Kasanen, R. & Heliövaara, K. 2020. Metsätuhot. Tapio. 206 s. (In Finnish).

Scroll to top