VUOSITTAINEN METSÄTUHOJEN SEURANTA KANNATTAA

Yhden kesän aikana kirjanpainajien tappamien puiden määrä voi moninkertaistua verrattuna edelliseen vuoteen kun olosuhteet ovat suosiolliset. Muutos voi olla huomattava. Muutoksen havaitseminen paikallisesti voidaan tehdä vertailemalla kahden eri ajankohdan tilannetta. Esimerkki Pirkanmaalta, jossa elokuun 2022 ja syyskuun 2023 välisenä aikana kuolleiden puiden määrä on kaksinkertaistunut (kuva).

Kesä 2023 oli otollinen kirjanpainajan lisääntymiselle: alkukesän kuivuus ja pitkään jatkunut lämmin syksy. Vielä jäämme odottamaan millaisia tuhoja näemme niillä alueilla, joilla lämpösummaa kertyi riittävästi toisen sukupolven aikuistumiseen (lue lisää lämpösumman vaikutuksesta tästä). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ensi vuoden alkukesällä parveilevia yksilöitä voi olla moninkertaisesti.

Korkean resoluution satelliittikuvan väärävärimuunnoksesta elokuulta 2022 (vasemmalla) ja syyskuulta 2023 (oikealla). Kuolleet kuuset erottuvat vihertävinä. Kuvat ovat samalta alueelta, kuvien erilaisuus johtuu kuvauskulmasta ja heijastuksista.

Scroll to top