VIROSSA HAVAITTU LAAJOJA PUUKUOLEMIA

KOKO Forestin analyysi paljasti 2,5 miljoonaa kuollutta puuta Viron yhteensä 3,2 miljoonaa hehtaaria kattavilla metsäalueilla. Kyseessä on viimeisin mittava havaintomme taistelussa tuhoisaa kirjanpainajaa vastaan.

Viron metsiä uhkaava kirjanpainaja on pieni mutta tuhoisa kuoriainen, joka on aiheuttanut mittavia tuhoja myös Keski-Euroopassa viime vuosien aikana. Viro ei siis ole yksin tämän ekologisen kriisin kanssa. Ilmaston lämpeneminen luo ihanteelliset olosuhteet kirjanpainajan nopeammalle lisääntymiselle ja laajempia tuhoja on odotettavissa myös muualla Baltian alueella ja sekä Pohjoismaissa.

KOKO Forest analysoi metsien terveyttä ja puiden kuolleisuutta ilmakuvien ja syväoppimisen avulla. “Olemme kehittäneet tekoälyä sekä konenäköä soveltavan menetelmän, jolla saamme tarkkaa, lähes reaaliaikaista tietoa puiden kuolleisuudesta”, kertoo KOKO Forestin johtava tutkija Samuli Junttila.

Kartta puiden kokonaiskuolleisuudesta ruudukon soluissa. Punainen väri ilmaisee kuolleiden puiden suurempaa määrää. Kuvat on kerätty vuosina 2019-2022.

Lähikuva puiden kuolleisuudesta Keski-Viron Valgan alueella.

Ilmakuvassa näkyy havaittuja kuolleita kuusia ja niiden maantieteellinen sijainti.

“Menetelmämme mahdollistaa laajojen maantieteellisten alueiden nopean ja tehokkaan analyysin. Voimme siis kartoittaa puiden kuolleisuustilanteen yksittäisten kuolleiden puiden tarkkuudella virolaisille metsänomistajille tai missä päin maailmaa tahansa.” Junttila jatkaa.

Kirjapainaja on kaarnakuoriainen, joka lisääntyy kuusissa ja vie puuhun mukanaan sinistäjäsientä. Kirjanpainajan toukkakäytävät sekä sienen leviäminen häiritsevät ravinteiden ja veden virtausta puissa. Lopulta tämä johtaa puiden kuolemaan. Kirjanpainajien aiheuttamat laajamittaiset ja nopeasti etenevät tuhot maailman metsissä ovat mittaamattomia. Pelkästään Viron metsänomistajille viimeaikaisista puukuolemista aiheutuvat taloudelliset vahingot ovat vähintään 30–40 miljoonan euron luokassa. “Oikea-aikainen tieto on avainasemassa taistelussa kirjanpainajaa vastaan. Haluamme tarjota metsänomistajille ja asiasta kiinnostuneille tarkkaa tietoa metsätuhoista. Näin voimme auttaa torjumaan ongelmaa ja säilyttämään luonnon monimuotoisuutta tuleville sukupolville.” Junttila päättää.

KOKO Forest tarjoaa ajantasaista tietoa metsien terveydentilasta mistä päin maailmaa vaan. Puuston kuolleisuus on lisääntynyt lähes eksponentiaalisesti jokaisessa maanosassa ilmastonmuutoksesta johtuen. Kaarnakuoriaisepidemiat ovat aiheuttaneet mittavia menetyksiä niin ekologisesti kuin taloudellisestikin. Metsäkuvion taloudellinen arvo voi laskea 80% yhden vuoden aikana kaarnakuoriaisten aiheuttamien tuhojen takia. Me tarjoamme tietoa, joka auttaa pienentämään näitä tappioita.

Scroll to top