Nokkelat tuhohyönteiset populaatiodynamiikan näkokulmasta

NOKKELAT TUHOHYÖNTEISET POPULAATIODYNAMIIKAN NÄKOKULMASTA Kirjanpainaja on hyötynyt lämpimistä ja kuivista kesistä. Tähän on syynä niin kuusten heikentynyt kunto kuin itse tuhohyönteisen populaatiodynamiikka, joka mahdollistaa nopean runsastumisen. Tuhohyönteisten populaatiodynamiikkaa voidaan luokitella esimerkiksi sen mukaan, miten hyönteiskannan tiheys muuttuu ajan kuluessa erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Perinteisesti jaotellaan tasaiset, sykliset ja eruptiiviset eli purkautuvat populaatiot. Näitä voidaan kutsua niin sanotuiksi...

Vuosittainen metsätuhojen seuranta kannattaa

VUOSITTAINEN METSÄTUHOJEN SEURANTA KANNATTAA Yhden kesän aikana kirjanpainajien tappamien puiden määrä voi moninkertaistua verrattuna edelliseen vuoteen kun olosuhteet ovat suosiolliset. Muutos voi olla huomattava. Muutoksen havaitseminen paikallisesti voidaan tehdä vertailemalla kahden eri ajankohdan tilannetta. Esimerkki Pirkanmaalta, jossa elokuun 2022 ja syyskuun 2023 välisenä aikana kuolleiden puiden määrä on kaksinkertaistunut (kuva). Kesä 2023 oli otollinen kirjanpainajan...

Kaukokartoitus kaarnakuoriaistuhojen kartoituksessa

KAUKOKARTOITUS KAARNAKUORIAISTUHOJEN KARTOITUKSESSA Varhaisen vaiheen kirjanpainajatuhoa on haastavaa havaita ilmasta käsin. Varhaisella vaiheella tarkoitetaan yksittäisen puun kohdalla sitä, kun kaarnakuoriaiset ovat läpäisseet puun puolustuksen ja alkavat lisääntyä kaarnan alla. Tästä tapahtumasta menee muutamia viikkoja, kun puu kuolee. Kuolleen puun säteilyominaisuudet muuttuvat. Näitä säteilyominaisuuksien muutoksia voidaan tarkastella ilmasta käsin erilaisilla kaukokartoitussensoreilla. Sensori voi olla droonin, lentokoneen...

Metsätuhojen riskit kasvavat tulevaisuudessa

METSÄTUHOJEN RISKIT KASVAVAT TULEVAISUUDESSA Ilmastonmuutos kiihdyttää kirjanpainajan lisääntymistä ja levinneisyyden siirtymistä yhä pohjoisemmaksi. Kirjanpainaja hyötyy ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä suoraan oman elinkiertonsa kautta, että epäsuoraan puiden heikentyneen kunnon kautta. Mitä pidempi ja lämpimämpi kesä, sitä enemmän kirjanpainajatuhoja yleensä syntyy. Lämpö nopeuttaa hyönteisen kehitystä ja pidentynyt kesäkausi taas mahdollistaa aikaisemman parveilun keväällä ja toisen sukupolven kehittymisen loppukesästä....

Virossa havaittu laajoja puukuolemia

VIROSSA HAVAITTU LAAJOJA PUUKUOLEMIA KOKO Forestin analyysi paljasti 2,5 miljoonaa kuollutta puuta Viron yhteensä 3,2 miljoonaa hehtaaria kattavilla metsäalueilla. Kyseessä on viimeisin mittava havaintomme taistelussa tuhoisaa kirjanpainajaa vastaan. Viron metsiä uhkaava kirjanpainaja on pieni mutta tuhoisa kuoriainen, joka on aiheuttanut mittavia tuhoja myös Keski-Euroopassa viime vuosien aikana. Viro ei siis ole yksin tämän ekologisen kriisin...

Kirjanpainaja tuplaa voimansa

KIRJANPAINAJA TUPLAA VOIMANSA 1500 asteen lämpösummaraja ylitetty Syksy 2023 on ollut poikkeuksellisen lämmin monissa paikoissa, ja monille tämä on tarkoittanut aurinkoista lomaa ja terassikelejä. Mutta metsätalouden ja luonnonsuojelun näkökulmasta lämmin kesä on tuonut mukanaan vakavan uhan: kirjanpainaja on päässyt tuottamaan toisen sukupolven. Normaalisti kirjanpainaja, pieni kuusia tappava kuoriainen, tuottaa vain yhden sukupolven vuodessa. Tämä johtuu...

Scroll to top